SZKOLENIA
RATOWNICTWO
WODNE

SZKOLENIA RATOWNICTWO WODNE

CHCESZ RATOWAĆ LUDZI, BYĆ NAJLEPSZYM RATOWNIKIEM WODNYM.
Zdobądź uprawnienie zawodowe ratownika wodnego MSWiA.

Szkolenia prowadzone są pod elgidą Dolnośląskiego WOPR.
Szkolenia ratowników prowadzone są według nowego programu z uprawnieniami RATOWNIKA WODNEGO, tzw. „ustawowego", uprawniającego, po jednym szkoleniu, do pracy samodzielnej na wszystkich obiektach: pływalniach, parkach wodnych i wszystkich kąpieliskach.

Nadmieniamy, że po zmianie przepisów obowiązuje jedno szkolenie RATOWNIKA WODNEGO tzw. „pięć w jednym", nadające uprawnienia równoważne wcześniejszych Młodszych Ratowników WOPR + Ratowników WOPR + uprawnienia Ratowników Wodnych Pływalni, Śródlądowych i Morskich.
Szkolenie jest prowadzone zgodne z Rozporządzeniem MSW poz. 747 z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym, a uzyskana wiedza i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich spełniają wymogi art. 2 ust 5) Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. Nr 208 poz. 1240).

KURSY PROWADZONE SĄ PRZEZ DR BEATĘ ZYSIAK-CHRIST, ADIUNKTA AWL WE WROCŁAWIU. WYKŁADOWCĘ PRZEDMIOTÓW RATOWNICTWA CYWILNEGO I WOJSKOWEGO, RATOWNIKA, INSTRUKTORA, NAUCZYCIELA PP. ORAZ PRZEZ WYKWALIFIKOWANĄ KADRĘ RATOWNIKÓW, INSTRUKTORÓW.

Prowadzimy kursy zarówno dla grup zorganizowanych, firm, instytucji, nauczycieli, trenerów, instruktorów. Dostosowujemy program i czas kursu do Państwa potrzeb. Czas kursu uzależniony jest od zakresu tematycznego szkolenia (4h,8h,12h) Kursy prowadzone są w oparciu najnowsze standardy i wytyczne.

WYMAGANIA FORMALNE DLA KANDYDATÓW NA SZKOLENIE

Absolwent szkolenia przystępując do egzaminu końcowego, musi spełniać poniższe warunki

WYMAGANIA FORMALNE
DLA KANDYDATÓW NA SZKOLENIE

Absolwent szkolenia przystępując do egzaminu końcowego, musi spełniać poniższe warunki

> musi mieć ukończone 17 lat i 6 miesięcy

> przystępując do szkolenia musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w szkoleniu.

>członkowstwo w Dolnośląskim WOPR (może przystąpić rozpoczynając szkolenie)

> powinien posiadać umiejętność pływania kraulem, grzbietem i żabką (nie ma
egzaminu wstępnego)

PROGRAM
SZKOLENIA

Zgodny z wytycznymi MSWiA, zakończony egzaminem

Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej.
Zajęcia praktyczne odbywają się zarówno na pływalniach oraz akwenach wodnych – otwartych.

WAŻNE!

NADMIENIAMY, ŻE UPRAWNIENIA DO PRACY OBOWIĄZUJĄ PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA I POZYTYWNYM ZDANIU EGAZMINU ZGODNIE Z WYTYCZNYMI MSWiA.


Oraz posiadaniu ukończonego:
1. KURSU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY
2. dodatkowych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie (np.: STERNIK MOTOROWODNY, instruktor pływania, patent płetwonurka, itp.)
  inne uprawnienia (KPP) można zdobyć również u nas, czy w Dolnośląskim WOPR.