SZKOLENIA
PIERWSZA POMOC

KURSY PIERWSZEJ POMOCY

Od początku istnienia ludzkości, człowiekowi zawsze towarzyszyły zagrożenia. Związane były zarówno z siłami natury, działaniem drugiego człowieka, ale i coraz to nowszymi technologiami. Człowiek na każdym kroku narażony był i jest na utratę zdrowia czy nawet życia, jednak w ostatnich latach można zauważyć znaczący wzrost stanów zagrażających zdrowiu i życiu. Należy sobie zdawać sprawę, że umiejętność zachowania się
i prawidłowego postępowania w chwili zagrożenia, może uratować życie drugiemu człowiekowi. Im więcej osób tą umiejętność będzie posiadało, tym większe prawdopodobieństwo, że i nam zostanie ta pomoc udzielona.

Ważne aby zdać sobie pytanie.

Czy wiem, jak wiele osób można uratować, gdyby każdy świadek zdarzenia umiał udzielić pierwszej pomocy? Jak powinno się zachować w sytuacjach zagrożenia zdrowia
i życia? Co zrobić w chwili, gdy jestem świadkiem lub uczestnikiem wypadku drogowego?
W jaki sposób rozpoznać stan poszkodowanego i jak wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową? Jak pomóc osobie dławiącej się? Kiedy i w jaki sposób użyć AED?
Jak zabezpieczyć ranę? Jak postąpić w chwili urazu?

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań można uzyskać uczestnicząc w Naszych kursach. Oprócz wiedzy zdobywa się umiejętności, które należą do istotnego elementu szkolenia. Udowodniono naukowo, że samą wiedzą teoretyczną bez umiejętności, odruchów motorycznych, wykonywanych w warunkach symulowanych skuteczność udzielenia pomocy jest bardzo mała a czasami niemożliwa.

KURSY PROWADZONE SĄ PRZEZ DR BEATĘ ZYSIAK-CHRIST, ADIUNKTA AWL WE WROCŁAWIU. WYKŁADOWCĘ PRZEDMIOTÓW RATOWNICTWA CYWILNEGO I WOJSKOWEGO, RATOWNIKA, INSTRUKTORA, NAUCZYCIELA PP. ORAZ PRZEZ WYKWALIFIKOWANĄ KADRĘ RATOWNIKÓW, INSTRUKTORÓW.

Prowadzimy kursy zarówno dla grup zorganizowanych, firm, instytucji, nauczycieli, trenerów, instruktorów. Dostosowujemy program i czas kursu do Państwa potrzeb. Czas kursu uzależniony jest od zakresu tematycznego szkolenia (4h,8h,12h) Kursy prowadzone są w oparciu najnowsze standardy i wytyczne.

PODSTAWOWY KURS PIERWSZEJ POMOCY

DLA KOGO?
Dla każdego kto chce posiadać umiejętność udzielania pierwszej pomocy.

Jak wygląda szkolenie

Składa się z dwóch części:
części teoretycznej – wykłady z wykorzystaniem prezentacji oraz filmów poglądowych
części praktycznej – ćwiczeń przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu szkoleniowego.

Szczegółowy program kursu

Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy:

– Przepisy, które obligują do udzielania pierwszej pomocy.

Ogniwa łańcucha przeżycia (postępowanie wstępne):

– ocena bezpieczeństwa własnego oraz miejsca zdarzenia;
– rozpoznanie zagrożenia;
– wezwanie pomocy i rozpoczęcie działań;
– wczesna defibrylacja;

Resuscytacja krążeniowo- oddechowa:

– nawiązanie kontaktu z poszkodowanym (ocena podstawowych funkcji życiowych, wywiad z poszkodowanym);
– objawy ustania pracy układu krążenia i oddechowego;
– udrażnianie dróg oddechowych;
– metody i parametry prowadzenia resuscytacji bez AED.

Nieurazowe stany zagrożenia życia:

– postępowanie w omdleniach;
– postępowanie w zadławieniach;
– postępowanie w epilepsji;
– postępowanie w ukąszeniach;
– postępowanie w zatruciach;
– postępowanie z poszkodowanym z dusznością oraz bólami klatki piersiowej.

Rodzaje urazów oraz zaopatrywanie ran:

– ogólne zasady wykonywania opatrunków;
– postępowanie z ciałami obcymi w ranach;
– urazy kręgosłupa i narządów ruchu;
– skręcenia, zwichnięcia i rodzaje złamań;
– postępowanie z krwotokami w obrębie kończyn i głowy;
– wstrząs (rodzaje, przyczyny, postępowanie);
– postępowanie w oparzeniach.

KURS PIERWSZEJ POMOCY DLA INSTRUKTORÓW FITNESS

DLA KOGO?
Dla osób, które prowadzą zajęcia ruchowe dla grup lub osób indywidualnych

Coraz częściej w mediach docierają do nas informacje np. „21-latek zmarł na siłowni” „zmarła w trakcie ćwiczeń”. Czy nie powinniśmy zadać sobie pytania. Czy wszyscy uczestnicy, klubowicze uczęszczający do klubu, na nasze zajęcia są bezpieczni?
Przecież klient to nasz priorytet! Czy umiemy udzielać pierwszej pomocy?
Czy wiem jak zachować się w sytuacji zagrażającej zdrowiu, życiu klubowicza bądź innego pracownika?

Każdy obywatel , szczególnie ten, którego praca związana jest z ciągłymi kontaktami z drugim człowiekiem jest zobowiązany do udzielenia pierwszej pomocy Należy pamiętać! Jak najszybsze i prawidłowo podjęte czynności związane z pomocą osobie znajdującej się w zagrożeniu zdrowia lub życia mogą zatrzymać procesy umierania.

Jak wygląda szkolenie

Składa się z dwóch części:
części teoretycznej – wykłady z wykorzystaniem prezentacji oraz filmów poglądowych
części praktycznej – ćwiczeń przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu szkoleniowego.

Szczegółowy program kursu

Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy:

– Przepisy, które obligują do udzielania pierwszej pomocy.

Ogniwa łańcucha przeżycia (postępowanie wstępne):

– ocena bezpieczeństwa własnego oraz miejsca zdarzenia;
– rozpoznanie zagrożenia;
– wezwanie pomocy i rozpoczęcie działań;
– wczesna defibrylacja;

Resuscytacja krążeniowo- oddechowa:

– nawiązanie kontaktu z poszkodowanym (ocena podstawowych funkcji życiowych, wywiad z poszkodowanym);
– objawy ustania pracy układu krążenia i oddechowego;
– udrażnianie dróg oddechowych;
– metody i parametry prowadzenia resuscytacji bez AED.

Nieurazowe stany zagrożenia życia:

– postępowanie w omdleniach;
– postępowanie w zadławieniach;
– postępowanie w epilepsji;
– postępowanie w cukrzycy;
– postępowanie z poszkodowanym z dusznością;
– postępowanie z poszkodowanym z dusznością oraz bólami klatki piersiowej;
– Postępowanie z poszkodowanym z bólami brzucha

Rodzaje urazów oraz zaopatrywanie ran:

– ogólne zasady wykonywania opatrunków;
– postępowanie z ciałami obcymi w ranach;
– urazy kręgosłupa i narządów ruchu;
– skręcenia, zwichnięcia i rodzaje złamań;
– postępowanie z krwotokami w obrębie kończyn i głowy;
– wstrząs (rodzaje, przyczyny, postępowanie);

KURS PIERWSZEJ POMOCY DLA NAUCZYCIELI I TRENERÓW

Poniższy, przykładowy program kursu może ulec zostanie gdyż będzie dostosowany do specyfiki pracy grupy docelowej (charakter, miejsce pracy)

Jak wygląda szkolenie

Składa się z dwóch części:
części teoretycznej – wykłady z wykorzystaniem prezentacji oraz filmów poglądowych
części praktycznej – ćwiczeń przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu szkoleniowego.

Szczegółowy program kursu

Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy:

– Przepisy, które obligują do udzielania pierwszej pomocy.

Ogniwa łańcucha przeżycia (postępowanie wstępne):

– ocena bezpieczeństwa własnego oraz miejsca zdarzenia;
– rozpoznanie zagrożenia;
– wezwanie pomocy i rozpoczęcie działań;
– wczesna defibrylacja;

Resuscytacja krążeniowo- oddechowa:

– nawiązanie kontaktu z poszkodowanym (ocena podstawowych funkcji życiowych, wywiad z poszkodowanym);
– objawy ustania pracy układu krążenia i oddechowego;
– udrażnianie dróg oddechowych;
– metody i parametry prowadzenia resuscytacji bez AED.
– użycie AED

Nieurazowe stany zagrożenia życia:

– postępowanie w omdleniach;
– postępowanie w zadławieniach;
– postępowanie w epilepsji;
– postępowanie w cukrzycy;
– postępowanie z poszkodowanym z dusznością;
– postępowanie z poszkodowanym z dusznością oraz bólami klatki piersiowej;
– Postępowanie z poszkodowanym z bólami brzucha
– Postępowanie przy podtopieniach (dotyczy nauczycieli, trenerów pływania)

Rodzaje urazów oraz zaopatrywanie ran:

– ogólne zasady wykonywania opatrunków;
– postępowanie z ciałami obcymi w ranach;
– urazy kręgosłupa i narządów ruchu;
– skręcenia, zwichnięcia i rodzaje złamań;
– postępowanie z krwotokami w obrębie kończyn i głowy;
– wstrząs (rodzaje, przyczyny, postępowanie);

KURS PIERWSZEJ POMOCY W SYTUACJACH NADZWYCZAJNYCH

DLA KOGO?
Kurs przeznaczony dla osób po szkoleniach podstawowych

Jak wygląda szkolenie

Składa się z dwóch części:
części teoretycznej – wykłady z wykorzystaniem prezentacji oraz filmów poglądowych
części praktycznej – ćwiczeń przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu szkoleniowego.

Szczegółowy program kursu

Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy:

– Przepisy, które obligują do udzielania pierwszej pomocy.

Ogniwa łańcucha przeżycia (postępowanie wstępne):

– ocena bezpieczeństwa własnego oraz miejsca zdarzenia;
– rozpoznanie zagrożenia;
– urazy zagrażające życiu niezbędne do zaopatrzenia;
– zasady i sposoby ewakuacji ze strefy zagrożenia;
– wezwanie pomocy

Zasady postępowania w oczekiwaniu na pomoc

– tamowanie krwotoków;
– postępowanie z krwawieniami w obrębie kończyn i głowy
– postępowanie z ciałami obcymi w ciele;
– urazy kręgosłupa i narządów ruchu;
– skręcenia, zwichnięcia i rodzaje złamań;
– wstrząs (rodzaje, przyczyny, postępowanie); inne.

Dodatkowo dla przypomnienia w ramach ćwiczeń możemy dołączyć
resuscytację krążeniowo- oddechową dorosłego i dziecka

KPP Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

DLA KOGO?
Jest specjalnym kursem przeznaczonym dla osób współpracujących z jednostkami systemu ratownictwa w Polsce.
Prowadzony jest przez uprawnionych Ratowników Medycznych oraz lekarzy.

Jak wygląda szkolenie

Składa się z dwóch części:
części teoretycznej – wykłady z wykorzystaniem prezentacji oraz filmów poglądowych
części praktycznej – ćwiczeń przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu szkoleniowego.

Szczegółowe założenia kursu

Tytuł uzyskiwany po kursie

Ratownik

Liczba uczestników kursu

Max. 15 osób

Podstawa prawna organizacji kursu KPP

  • art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz.1410),
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz.U.07.60.408).

Zaświadczenie ukończenia kursu KPP

Zaświadczenie jest wydawane zgodnie ze wzorem opracowanym przez Ministerstwo Zdrowia.

Odbiorcy kursu

Kurs jest przeznaczony dla wszystkich osób pełnoletnich.
Kurs jest polecany szczególnie : ratownikom wodnym, ratownikom specjalistycznym (górnictwo, ratownictwo podwodne, górskie, jaskiniowe itp.), służbom mundurowym.

Cel kursu

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Realizacja zajęć

Zajęcia są realizowane wyłącznie w systemie stacjonarnym.

Program nauczania

Na kursie realizuje się program nauczania ogłoszony przez Ministra Zdrowia.

Liczba godzin zajęć

Kurs obejmuje 66 godzin zajęć.

Egzamin

Kurs kończy się egzaminem pisemnym i praktycznym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia RP

MIĘDZYNARODOWE KURSY PIERWSZEJ POMOCY

DLA KOGO?
Kurs jest przeznaczony dla wszystkich osób (powyżej 15 roku życia lub ukończone gimnazjum), które chcą nauczyć się zasad udzielania pierwszej pomocy w warunkach przedszpitalnych.
Szczególnie polecamy ten kurs wszystkim osobom, które są wyznaczane w zakładach pracy do udzielania pomocy, nauczycielom, trenerom i innym.

Kurs Pierwszej Pomocy w systemie edukacyjnym IFACC

(International First Aid Certification Centre), jest prowadzony na podstawie licencji
i zgodnie z programami kształcenia International First Aid Certification Centre.

Nazwa kursu w j. polskim

Kurs pierwszej i dodatkowej pomocy, używania AED oraz pomocy dzieciom

Nazwa kursu w j. polskim

Kurs pierwszej i dodatkowej pomocy, używania AED oraz pomocy dzieciom

Certyfikaty i zaświadczenia

Instytucja wydająca certyfikat międzynarodowy

International First Aid Certification Centre z siedzibą w Newark

Szczegółowe założenia kursu

Liczba uczestników kursu

  • do 8 osób – na 1 instruktora,
  • do 15 osób – na 1 instruktora i 1-go lub więcej asystentów.

Cena 560 zł (brutto z VAT)

Zaświadczenia i certyfikaty

  • certyfikat międzynarodowy – asygnowany przez International First Aid Certification Centre, wydawany w formie dyplomu i karty plastikowej,
  • zaświadczenie ukończenia kursu – wydane przez Instytut Promocji Ratownictwa, zgodnie z właściwymi przepisami Ministra Edukacji Narodowej.

Odbiorcy kursu

Kurs jest przeznaczony dla wszystkich osób (powyżej 15 roku życia lub ukończone gimnazjum), które chcą nauczyć się zasad udzielania pierwszej pomocy w warunkach przedszpitalnych. Szczególnie polecamy ten kurs wszystkim osobom, które są wyznaczane w zakładach pracy do udzielania pomocy, nauczycielom, trenerom  i innym.

Cel kursu

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy do udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia  (w tym nabycie umiejętności wykonywania RKO wobec osób dorosłych, dzieci i niemowląt, używania AED)

Wartość

Wartością podjętej edukacji jest nabycie umiejętności ratowniczych i zwiększenie bezpieczeństwa w rodzinie, domu i pracy oraz uzyskanie kwalifikacji ratownika pierwszej pomocy w systemie edukacyjnym IFACC.

Realizacja zajęć

Zajęcia są realizowane w systemie blended learning. Oznacza to, że część zajęć (zajęcia teoretyczne i praca własna) jest realizowana z zastosowaniem technologii informacyjnej (kształcenia e-learningowego), na platformie do edukacji zdalnej lub na podstawie udostępnionych materiałów edukacyjnych. Ćwiczenia praktyczne, scenariusze oraz egzamin są realizowane w formie stacjonarnej.

Realizacja zajęć kursu podzielona jest na dwa elementy:

– blok samokształcenia,
– blok zajęć stacjonarnych.

W bloku zajęć samokształceniowych, słuchacz na ok. 14-7 dni przed zajęciami stacjonarnymi otrzymuje podręcznik w formacie pdf, który jest mu udostępniany za pośrednictwem platformy e-learning. Słuchacz uczy się samodzielnie treści teoretycznych we własnym tempie i czasie, zgodnie z sugestiami zawartymi
w podręczniku.

 

W bloku zajęć stacjonarnych, które to zajęcia są organizowane w miejscach organizacji kursu, słuchacz bierze udział w zajęciach prowadzonych metodami aktywnymi. Zajęcia obejmują naukę praktyczną algorytmów postępowania ratowniczego oraz umiejętności
z zakresu udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy w stanach zagrożenia życia
i zdrowia, zgodnie z programem kształcenia.

Atutem jest to, że zajęcia prowadzone są w małych 6-cio osobowych grupach,
a część stacjonarna zajęć kursu trwa jeden dzień.

Liczba godzin zajęć

Kurs obejmuje 20 godzin zajęć dydaktycznych, z czego: 12 godz. dydaktycznych przeznacza się na pracę własną kursanta, 8 godzin na zajęcia stacjonarne (ćwiczenia i scenariusze). Zajęcia stacjonarne nie są oparte o czas realizacji lecz oparte są o zasadę prawidłowego wykonania wszystkich umiejętności przez uczestników kursu. Zajęcia stacjonarne trwają do czasu wykonania wszystkich umiejętności, które określono w ramowym programie kursu.

Egzamin

Kurs kończy się egzaminem pisemnym (test). Test zawiera 30 pytań (wielokrotnego wyboru, jednokrotnego wyboru, zdań typu „prawda / fałsz").