AQUAFITNESS DLA KAŻDEGO
Slider

WYSZUKAJ

KATEGORIE

NOWE INFORMACJE

CO NOWEGO ?
Już niebawem rozpoczynamy eventy aquafitness...
JAK ĆWICZYĆ DOBRZE ?
Przeczytaj, zanim podejmiesz trening...

PANOWIE NA START !!
Seniorzy, czas na trening przed zimowym sezonem...

STUDENCI PRZED SESJĄ
Dla studentów przygotowaliśmy trening wzmacniający...

POWRÓT DO FORMY PO CIĄŻY
Zapraszamy Panie, które nie mogą się zebrać po ciąży...

ZDROWIE, FORMA, SUKCES

RATOWNICTWO WODNE - KURSY

Beata Zysiak-Christ

RATOWNICTWO WODNE

W związku ze zmianami w szkoleniu w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym, związanymi z rozdzieleniem stopni asystenckich oraz zawodowych przedstawiamy uprawnienia ratowników uzyskane na szkoleniach po 01.01.2010r. oraz ratowników, którzy uzyskali uprawnienia na kursach rozpoczętych do dnia 31.12.2009 roku.

Stopnie ratownicze, nabyte dotychczas zachowują swoje uprawnienia, które określone są w kartach identyfikacyjnych i nikt nie odbiera prawa pracy ratownikom już zatrudnionym. Struktura szkolenia i uprawnienia ratowników dla osób rozpoczynających kursy po 01.01.2010r (podstawa prawna Uchwała Nr 5/6/09 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 5 grudnia 2009 roku w sprawie stopni ratowników i instruktorów WOPR):

OD WRZEŚNIA 2012 NOWE STOPNIE I UPRAWNIENIA ( INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE Dolnosląskiego Wopr , u nas znajdą się po modernizacji naszej strony do końca października 2012)

 Poniższe kursy (wymienione w tabelce) prowadzone były do roku 2011 przy Dolnośląskim WOPR i po uzgodnieniu i zgodzie Prezesa tej jednostki www.dolnoslaskiewopr.pl

KURS NA STOPIEŃ RATOWNIKA WOPR

Celem kursu jest przygotowanie ratownika do  pracy w parkach wodnych na kąpieliskach, pływalniach krytych i odkrytych oraz w czasie imprez na wodach i nad wodami otwartymi.

KURS RATOWNIKA WODNEGO PŁYWALNI

Celem kursu jest przygotowanie ratownika WOPR do pracy na pływalniach i w parkach wodnych. Udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz kierowania zespołem ratowników w w.w miejscach. 

KURS RATOWNIKA WODNEGO ŚRÓDLĄDOWEGO

Celem kursu jest przygotowanie ratownika WOPR do pracy na śródlądowych kąpieliskach i obszarach wodnych. Udzielania pierszej pomocy przedmedycznej, pełnienia funkcji kierownika zespołu w w.w  miejscach.

KURS RATOWNIKA MORSKIEGO

Celem kursu jest przygotowanie ratownika WOPR do pracy na kąpieliskach nadmorskich. Udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i pełnienia funkcji kierownika zespołu w w.w miejscach.

Stopień

Uprawnienia

Wymogi formalne na kurs szkoleniowy

Sprawdzian wstępny na kurs szkoleniowy

Młodszy Ratownik WOPR Może:
1) pełnić dyżury społeczne pod nadzorem ratownika starszego stopniem w parkach wodnych i pływalniach oraz na kąpieliskach;
2) udzielać pierwszej pomocy zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1410), zwaną dalej „PRM”.
3. Młodszy ratownik WOPR nie może pracować w charakterze ratownika.
4. Młodszy ratownik WOPR nie podlega weryfikacji.

1) uczestnikiem może być osoba, która ukończyła 12 rok życia;
2) uczestnik ma być członkiem WOPR;
3) uczestnik ma złożyć:
a) pisemną zgodę na udział w kursie (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej opiekun prawny),
b) zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań do odbycia kursu (w przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie składa jej opiekun prawny);
4) uczestnik ma posiadać kartę pływacką lub specjalną kartę pływacką.
 
Ratownik WOPR Może:
1) pracować w parkach wodnych i pływalniach oraz na kąpieliskach;
2) udzielać pierwszej pomocy i asystować podczas udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodnie z ustawą o PRM.
3. Ratownik WOPR nie może pracować samodzielnie.
4. Liczba zatrudnionych ratowników WOPR nie może przekraczać połowy stanu zatrudnionych ratowników a co najmniej 50% zatrudnionych ratowników musi posiadać wyższe uprawnienia.
5. Ratownicy WOPR podlegają weryfikacji asystenckiej raz na 3 lata.

1) uczestnik ma mieć ukończony 16 rok życia;
2) uczestnik ma posiadać:
a) stopień młodszego ratownika WOPR,
b) ważną kartę identyfikacyjną MR WOPR,
c) specjalną kartę pływacką,
d) patent lub uprawnienie przydatne w ratownictwie wodnym,
e) pisemną zgodę na udział w kursie (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej opiekun prawny).
 
 
Ratownik Wodny Pływalni Może:
1) wykonywać czynności ratownika WOPR;
2) udzielać kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodnie z ustawą o PRM;
3) pełnić funkcję kierownika zespołu ratowników w parkach wodnych i pływalniach.
3. Ratownicy wodni pływalni podlegają weryfikacji zawodowej raz na 3 lata.

1) uczestnik ma mieć ukończony 18 rok życia;
2) uczestnik ma posiadać:
a) stopień ratownika WOPR,
b) tytuł ratownika w rozumieniu ustawy o PRM lub tytuł: lekarza systemu, pielęgniarki systemu, ratownika medycznego,
c) ważną kartę identyfikacyjną Ratownika WOPR,
d) patent lub uprawnienie przydatne w ratownictwie wodnym,
e) udokumentowane odbycie 100 godzin stażu ratownika WOPR, w tym 50 godzin w parku wodnym lub pływalni.
 
Ratownik Wodny Śródlądowy Może:
1) wykonywać czynności ratownika WOPR;
2) udzielać KPP zgodnie z ustawą o PRM;
3) pełnić funkcję kierownika zespołu ratowników na śródlądowych kąpieliskach i obszarach wodnych.
3. Ratownicy wodni śródlądowi podlegają weryfikacji zawodowej raz na 3 lata.

1) uczestnik ma mieć ukończony 18 rok życia;
2) uczestnik ma posiadać:
a) stopień ratownika WOPR,
b) tytuł ratownika w rozumieniu ustawy o PRM lub tytuł: lekarza systemu, pielęgniarki systemu, ratownika medycznego,
c) ważną kartę identyfikacyjną ratownika WOPR,
d) dwa patenty lub uprawnienia przydatne w ratownictwie wodnym,
e) udokumentowane odbycie 100 godzin stażu ratownika WOPR, w tym 50 godzin na kąpielisku śródlądowym.
 
Ratownik Wodny Morski Może:
1) wykonywać czynności ratownika WOPR;
2) udzielać KPP zgodnie z ustawą o PRM;
3) pełnić funkcję kierownika zespołu ratowników na kąpieliskach morskich oraz przybrzeżnych i wewnętrznych wodach morskich.
3. Ratownicy wodni morscy podlegają weryfikacji zawodowej raz na 3 lata.

1) uczestnik ma mieć ukończony 18 rok życia;
2) uczestnik ma posiadać:
a) stopień ratownika WOPR,
b) tytuł ratownika wg ustawy o PRM lub tytuł: lekarza systemu, pielęgniarki systemu, ratownika medycznego,
c) ważną kartę identyfikacyjną ratownika WOPR,
d) dwa patenty lub uprawnienia przydatne w ratownictwie wodnym,
e) udokumentowane odbycie 100 godzin stażu ratownika WOPR, w tym 50 godzin na kąpielisku morskim.
 

Dalsze stopnie ratownicze zdobywa się na Centralnych Szkoleniach organizowanych przez Zarząd Główny WOPR. Są to:
Starszy ratownik wodny
może:
1) pracować w parkach wodnych i pływalniach oraz na kąpieliskach;
2) pełnić funkcję kierownika zespołów ratowników;
3) udzielać KPP zgodnie z definicją ustawy o PRM.
Starsi ratownicy wodni podlegają weryfikacji zawodowej raz na 3 lata.

Młodszy instruktor WOPR
może:
1) prowadzić kursy przygotowujące do egzaminu na stopień młodszego ratownika WOPR pod nadzorem co najmniej instruktora WOPR;
2) pełnić funkcję asystenta instruktora WOPR lub instruktora wykładowcy WOPR podczas prowadzenia zajęć na kursach ratowników WOPR, ratowników wodnych i szkoleniach specjalistycznych WOPR.
Młodsi Instruktorzy WOPR podlegają unifikacji raz na 3 lata.

Instruktor WOPR
może:
1) kierować i prowadzić kursy przygotowujące do egzaminu na stopnie młodszego ratownika WOPR, ratownika WOPR, ratownika wodnego oraz prowadzić szkolenia specjalistyczne;
2) egzaminować na stopień młodszego ratownika WOPR;
3) brać udział w komisjach egzaminacyjnych na stopnie ratowników WOPR, ratowników wodnych i podczas szkoleń specjalistycznych;
4) po powołaniu na staż asystencki, prowadzić zajęcia na kursach przygotowujących do egzaminu na stopień starszego ratownika wodnego, młodszego instruktora WOPR i instruktora WOPR.
Instruktorzy WOPR podlegają unifikacji raz na 3 lata.

WIĘCEJ INFORMACJI DOTYCZĄCYCH WYMIENIONYCH STOPNI NA STRONIE Zarządu Głównego WOPR www.wopr.pl