RATOWNICTWO
WODNE

Dowiedz się więcej na temat ratownictwa

Ratownictwo wodne to nie tylko odpowiedzialna praca, to również styl życia i przygoda.

Od początku istnienia ludzkości, ludziom zawsze towarzyszyły zagrożenia. Były one związane zarówno z siłami natury, działaniem człowieka lub wykorzystaniem środowiska w celu pozyskiwania pożywienia, rekreacji czy sportu. Woda stanowiła jedno z takich środowisk. Niestety, niejednokrotnie była również przyczyną zagrożenia zdrowia lub życia. Dlatego też istotnym był fakt, aby umiejętnie wykonywać działania ratownicze wobec osób tonących lub tych, które uległy wypadkom w środowisku wodnym.
Właścicielka firmy, wieloletni ratownik i instruktor WOPR oraz MSWiA. Prowadzi szkolenia z ramienia Dolnośląskiego WOPR

Jeżeli należysz do osób, które chciałyby zdobyć uprawnienie zawodowe, ratować ludzi, którzy narażeni są na utratę zdrowia lub życia zdobądź się na odwagę i dołącz do grona Ratowników Wodnych.

Dla takich osób, które chcą nieść pomoc osobom, znajdującym się w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, posiadających dużą sprawność fizyczną i umiejętności pływackie powstało Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratownicze, którego członkiem możesz zostać już wkrótce.

Dołącz do uczestników szkolenia a przekonasz się jak fantastyczny zawód możesz wykonywać.

Zgodnie z Ustawą Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 747)

Ratownik wodny – rozumie się przez to osobę posiadającą wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich oraz inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym i spełniającą wymagania określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zatrudnioną lub pełniącą służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub będącą członkiem tego podmiotu;