Dlaczego warto rozwijać się z nami

W naszej akademii połączyliśmy potrzebę pomocy innym ze swoją pasją,
która oparta jest na ogromnym doświadczeniu zdobywanym w trakcie nieustannego rozwoju.
Cele i filozofia, które przyjęliśmy na początku naszej drogi,
doprowadziły nas do momentu, w którym, możemy być dumni z każdego naszego sukcesu,
jak i naszych klientów.
Rozwój i osiąganie celów mamy we krwi. To siła, która pozwala pokonywać trudności
i z uporem pcha do przodu

Misja i działalność

Najważnieszy jest klient

Priorytetem jest ciągłe popularyzowanie, rozwijanie
i ukazanie korzyści, które może czerpać każdy, kto dołączy do grona naszych klientów, uczestników zajęć, kursów, szkoleń, wyjazdów oraz innych przedsięwzięć

Academy life

Autorskie programy

Tworzymy własne programy treningowe
i szkoleniowe. Duże znaczenie dla naszego działania ma nauczanie i promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia. Efektem jest wiedza i świadomość odbiorców

Beata Zysiak-Christ

WŁAŚCICIELKA FIRMY

Interesuje mnie bezpieczeństwo zdrowotne, publiczne, szeroko pojęte ratownictwo, medycyna taktyczna i ratunkowa, trening, zmiany fizjologiczne oraz wpływ treningu aqua fitness na osoby w różnym wieku, psychologia.
Poszukuję i urozmaicam formy ruchowe w środowisku naturalnym jakim jest woda.
Od dzieciństwa do dziś jestem sportowo aktywna.
W latach młodzieńczych trenowałam strzelectwo, lekkoatletykę ( biegi na 800m), pływanie i ratownictwo wodne. Obecnie jestem również zapaloną sportsmenką ( pływanie, nurkowanie, fitness, aqua fitness, jazda na rowerze, ratownictwo wodne, narty biegowe i zjazdowe, bieganie, wędrówki piesze po górach).
Uważam, że aktywność fizyczna pomaga w rozwoju własnej osobowości, uczy systematyczności, pozwala zwalczyć słabości, rozluźnia i jest ważnym komponentem również dla rozwoju naukowego.
Aby być dobrym nauczycielem, szkoleniowcem, trenerem, instruktorem i naukowcem, nieustająco poszerzam swoją wiedzę i umiejętności, zdobywając nowe doświadczenia oraz uprawnienia.

OBECNIE
> Adiunkt na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
>Członek Rady Senatu AWL> > Członek Rady Dyscypliny WNoB> > Kierownik Kursów CLS
> Ratownik medyczny
> Instruktor CLS
> Nauczyciel, trener, instruktor, szkoleniowiec pierwszej pomocy
> Członek Komisji Kształcenia Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie
> Członek komisji szkoleniowej WOPR
> Instruktor WOPR
> Opiekun Medycznego Cywilno-Wojskowego Koła Naukowego
> Członek Rady Naukowej WOPR
> Wykładowca z uprawnieniami państwowymi do prowadzenia szkoleń z zakresu pierwszej pomocy w jednostkach oświatowych
>Członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych
> Członek Rady Fundacji Red-Alert, wspierającego rozwój ratownictwa medycznego
> Trener IFACC >Organizatorka -Przewodnicząca komitetu organizacyjnego i członek komitetu naukowego cyklicznych Konferencji Naukowych na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie pt." Systemy ratownicze a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe".
> Członek Rady Naukowej cyklicznej konferencji Medycyny Ratunkowej w Łódź .
DOŚWIADCZENIE, ODZNACZENIA, ZASŁUGI
>Nagroda Rektora-Komendanta II stopnia za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne oraz organizowanie szeregu przedsięwzięć w obszarach ratownictwa i pierwszej pomocy
>Odznaczona brązowym medalem Siły Zbrojne Służby Ojczyźnie 2022
>Odznaczona brązowym medalem MON za zasługi na rzecz obronności kraju 2021
>Kierownik Zespołu Kształcenia i Szkolenia w Zakresie Ratownictwa w latach 2020-2022
> Redaktorka naukowa cyklicznych Monografii pt. “ Systemy ratownicze w Polsce a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe”
>Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego i członek Komitetu Naukowego cyklicznych Konferencji naukowych pt." Systemy ratownicze a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe" od 2015 r.
> Autorka i współautorka publikacji naukowych (dotyczących: ratownictwa, bezpieczeństwa publicznego i zdrowotnego, zmian fizjologicznych podczas i po treningu aqua fitness oraz metod nauczania czynności motorycznych)
> Organizatorka, współorganizatorka, uczestniczka oraz członkini komitetów organizacyjnych konferencji naukowych w Polsce i za granicą
> Organizatorka Wykładów i Pokazów z ratownictwa w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki
> Opiekun Medycznego Cywilno-Wojskowego Koła Naukowego > Trener, Instruktor PP Międzynarodowej Organizacji IFACC
>Promotorka ponad 40-stu prac magisterskich i licencjackich
> Asystentka w Katedrze i Zakładzie Pływania AWF we Wrocławiu (2001-2008)
> Wykładowca i Master Trener ( w latach 2007-2016) w szkole Open Mind Health&Fitness Idea
> Prezenterka Konwencji Om Aqua w Polsce i za granicą ( 2007-2015)
> Kierownik zespołów ratowniczych ( 1999-2004)
> Trenerka ( 2003-2006) pięciokrotnego złotego medalisty Mistrzostw Polski oraz rekordzisty Polski w pływaniu – Pawła Wernera, Wicemistrza Świata Juniorów, Brązowy Medalista Mistrzostw Europy, Reprezentant Polski na Olimpiadzie w Rio de Janeiro
>Uczestniczka zawodów w Ratownictwie Wodnym I miejsce w kategorii ratowniczek wyścigu Łodzi wiosłowych
>Mistrzyni Wrocławia w grupie seniorek podczas 11. Otwartych Mistrzostw Wrocławia w pływaniu w 2003 r. >I Miejsce w kat. Masters podczas Ogólnopolskich Zawodów Masters i VIII Noworocznego Rawickiego Maratonu Pływackiego w Rawiczu ( 2003 r.)
>W latach 1987-1990 zawodniczka sekcji strzeleckiej WKS Śląsk, startowała również na zawodach z lekkoatletyki biegi na 200 i 400 m
>W liceum trenowała amatorsko pływanie oraz rozpoczęła przygodę z ratownictwem wodnym
>W latach studenckich (kontynuowała treningi pływackie) należała do sekcji pływackiej reprezentując Uczelnię w zawodach zarówno pływackich jak i z ratownictwa wodnego
> Ratownik medyczny >Ratownik KPP >Ratownik wodny > Organizatorka wielu szkoleniowych i aktywnych wyjazdów. >Trener, couch, menager.

PUBLIKACJE I CERTYFIKATY - SPRAWDŹ WIĘCEJ

Wykaz prac opublikowanych

1. B.Zysiak. Wiedza o technice pływania kraulem na piersiach a szybkość uczenia się.     [w]: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 5. 33-37. 2004

2. B.Zysiak, Iwona Wierzbicka-Damska, Andrzej Samołyk, Danuta Śwarzba. Zdolność
wysiłkowa chłopców w wieku 10-13 lat z rejonu Wrocławia i Raciborza uprawiających
pływanie. Materiały Konferencyjne Wrocław-Srebrna Góra. 2004

3. B.Zysiak. III Memoriał Władka Zarembowicza. Pływanie. 4.8.2004

4. K.Zatoń, A.Kwaśna, M.Chrobot, B.Zysiak. Influence of body buoyancy on the results
achieved by 11-jear-old children training swimming. Scientific Management of hogh
performance athletes training. Vilnius. 2005.

5. M.Kałwa, B.Zysiak, K.Zatoń. Changes in the effort capacity of the women       participating in the aqua-aerobic workout. Materiały Konferencyjne. Grodno. 63-66.     2005.

6. Beata Zysiak, Małgorzata Kałwa, Iwona Wierzbicka-Damska, Eugenia Murawska-
Ciałowicz. Wpływ aqua – aerobiku na gospodarkę lipidową kobiet. (KONFERENCJA
RADOM

7. B. Zysiak, M. Kałwa, K. Zatoń., Zmiany poziomu zdolności wysiłkowej u kobiet     uczęszczających na aqua-aerobic) Title of the presentation Changes In the of psyhical of females participating In Aqua-aerobic . 8th Internalional  Sports Science Conference . Vilnius, 25-26 February 2005

8. M.Kałwa, B.Zysiak,E.Murawska-Cialowicz,I.Wierzbicka-Damska, K.Zatoń, W.Błach.
Use of Rhytmic Water Weight Training in the Prophylaxis of Cardiovascular System^S
Diseases Polish J.Environ.Stud.Vol.15.
1190-1193. 2006
(Zastosowanie rytmicznych ćwiczeń siłowych w wodzie w profilaktyce chorób układu
krążenia- KONFERENCJA Nałęczów)

9. K. Zatoń, M.Chrobot, A.Kwaśna, B. Zysiak. Poziom inteligencji a skuteczność   osiągania celów lekcji w procesie nauczania-uczenia się pływania. III Międzynarodowe Sympozjum Czynniki Determinujące efektywność treningu pływackiego oraz procesu   uczenia się i nauczania pływania. 2006.

10. B. Zysiak. Paweł Werner. Pływanie . 4. 44.2006.

11. B. Zysiak. Ratowanie tonących za pomocą deski ratunkowej. Wychowanie Fizyczne
i Zdrowotne. 4. 2006. 

12. A. Kwaśna, K.Zatoń, M.Chrobot, B.Zysiak. Influence of body ouoyancy on the results
achieved by children training swimming.
SportoMokslas. 3. 2006.

13. BEATA ZYSIAK-CHRIST, Grzegorz Konieczny. Prowadzenie zajęć aqua fitness w
aspekcie ich bezpieczeństwa. Materiału konferencyjne. Korbielów 2009

14. B. ZYSIAK-CHRIST. Wpływ koordynacji ruchowej na skuteczność nauczania
czynności motorycznych metodą syntetyczną.Materiały konferencyjne 2009.

15. B. Zysiak-Christ, A.Figurska, I. Stasikowska „Metodyczne podstawy aqua fitness”
2010.

16. K.Zatoń, M.Chrobot, A.Kwaśna, B. Zysiak.,”Level of intelligence and effectiveness of
lesson aims accomplishment In the swimming teaching learning proces
”,
[w]: State, prospekt and development of rescue, psyhical culture and
sport In the XXXI century .
2013/06, 25-32.

17. B. ZYSIAK-CHRIST., T. Smal. „Systemy ratownicze w Polsce a bezpieczeństwo
cywilne i wojskowe”, Tom 1. WSOWL Wrocław. 2015.

18. B. ZYSIAK-CHRIST., A. Zielichowski, Ewakuacja rannego z pola walki, [w]: Systemy
ratownicze w Polsce a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe”, Tom 1. WSOWL, Wrocław 2015,   51-63.

19. B. ZYSIAK-CHRIST., Dorota Zyśko., Wiedza na temat udzielania pierwszej pomocy
w oparzeniach u osób niezwiązanych zawodowo ze służbą zdrowia., [w]: Systemy ratownicze w Polsce a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe”, Tom 1. WSOWL Wrocław  2015. 165-173.

20. J. Kleszczyński, J. Smereka., B. ZYSIAK-CHRIST, Tom 2„ Systemy ratownicze
w Polsce a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe”. DIL, Wrocław, 2016.

21. J. Smereka, J. Kleszczyński, B. ZYSIAK-CHRIST,. Resuscytacja krążeniowo-
oddechową na etapie przedszpitalnym w świetle wytycznych ERC 2015 w: Tom 2„
Systemy ratownicze w Polsce a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe”. DIL, Wrocław,
2016, 193- 214.

22. M. Kopczewski., B. ZYSIAK-CHRIST, Metodyczno- ratownicze zabezpieczenie
imprez masowych, w: II tom„ Systemy ratownicze w Polsce a bezpieczeństwo cywilne
i wojskowe”. DIL, Wrocław, 2016, 215- 225.

23. J. Smereka., B. ZYSIAK-CHRIST, Systemy ratownicze w Polsce a bezpieczeństwo
cywilne i wojskowe”.  Tom 3 Wrocław, 2017.

24. B. ZYSIAK-CHRIST, K. Jasnowska., Rola edukacji w zakresie pierwszej pomocy
a wpływ na bezpieczeństwo państwa w: Tom 3„ Systemy ratownicze w Polsce a   bezpieczeństwo cywilne i wojskowe”. Wrocław, 2017, 219- 234.

25. B. ZYSIAK-CHRIST, M. Kopczewski.K. Małyszczak., Schorzenia psychiczne osób
poszkodowanych i ich wpływ na bezpieczeństwo działań ratowniczych w: Tom 3„   Systemy ratownicze w Polsce a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe”. Wrocław, 2017,
245- 261.

26. B. ZYSIAK-CHRIST, J. SMEREKA., Systemy ratownicze w Polsce a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe”.  Tom 4 Wrocław, 2018 .

27. B. ZYSIAK-CHRIST, A. RACZYŃSKI., Bezpieczeństwo publiczne a zdarzenia
masowe. Podstawowe zadania w czasie wykonywania przez ratowników czynności      związanych z segregacją medyczną. [w:]  Tom 4„ Systemy ratownicze w Polsce a
bezpieczeństwo cywilne i wojskowe”. Wrocław, 2018, 53-79.

28. B. ZYSIAK-CHRIST., Rola Pozarządowych Organizacji w Systemie Bezpieczeństwa
Publicznego, [w]: Edukacja warunkiem bezpieczeństwa w XXI w. – sektory
infrastruktury krytycznej i ich zagrożenia. w: Kopczewski M, Sienkiewicz Dariusz.,
Centrum Szkolenia Sił Powietrznych, Koszalin 2018.

29. B. ZYSIAK-CHRIST., Bezpieczeństwo ratowników wodnych i osób przebywających
na kąpieliskach nadmorskich w sezonie letnim, [w]: Instytucje Edukacyjne-Bezpieczeństwo-Edukacja-aspekty prawne, społeczne,edukacyjne i zdrowotne, (red) Barbara Wiśniewska-Paź, Toruń, 2018.

30. B. ZYSIAK-CHRIST., Skuteczność resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez
podchorążych po działaniach o charakterze taktycznym, Emergency Medical Service.    Ratownictwo Medyczne.2019; 6. 7-18.

31. B. ZYSIAK-CHRIST.( red), Systemy ratownicze a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe", tom 5. AWL Wrocław. 2019.

32. M. Kopczewski., B. ZYSIAK-CHRIST., A. Sawczyszyn., Palenie tytoniu a
bezpieczeństwo zdrowotne., [w]: Systemy ratownicze a bezpieczeństwo cywilne i  wojskowe., Tom 5, AWL Wrocław. 2019. 165-183

33. B. ZYSIAK-CHRIST., D. Wydmuch., Umiejętność wykonywania algorytmu BLS wobec osoby dorosłej przez uczniów szkoły podstawowej  – elementem bezpieczeństwa., [w]: Systemy ratownicze a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe. Tom 5. AWL Wrocław. 149-163.

34. W. Brodowska., B. ZYSIAK-CHRIST., Akcje ratownicze podejmowane przez jednostkę ratowniczo-gaśniczą ze specjalizacja wodno-nurkową a ich wpływ na bezpieczeństwo., [w]: Systemy ratownicze a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe. Tom 5. AWL Wrocław. 113-134.

35. M. Kopczewski., B.ZYSIAK-CHRIST., A. Sawczyszyn., Promieniowanie
elektromagnetyczne – zagrożenie dla zdrowia. [w]: Systemy ratownicze a
bezpieczeństwo cywilne i wojskowe., Tom 5. AWL Wrocław. 165-183.

36. B. ZYSIAK-CHRIST., P. Humeniuk., Kooperacja zespołów ratownictwa medycznego z jednostkami współpracującymi z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne wpływające na bezpieczeństwo.,Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka, Krakowska Akademia, Kraków, 2020.

37. B. ZYSIAK-CHRIST., Systemy ratownicze a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe, tom 6, AWL, Wrocław, 2020.

38. M.Tuz., D. Skalski., B. ZYSIAK-CHRIST., Bezpieczeństwo kadrowe Policji w aspekcie sprawności fizycznej policjantów., [w:] Systemy ratownicze a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe, red. B. ZYSIAK-CHRIST., AWL, Wrocław, 2020, s. 47-64.

39. O. Telak., B. ZYSIAK-CHRIST.D. Skalski, Pies ratowniczy na kąpieliskach nadmorskich – aspekt bezpieczeństwa., [w:] Systemy ratownicze a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe., red. B. ZYSIAK-CHRIST, AWL, Wrocław, 2020, s. 149-165.

40. R. Milewski., P. Pietrakowski., B. ZYSIAK-CHRIST., The use of scanning It Tools In The Analysis Of tendecies to Take Risk, Procedings, 36ed. IBIMA 2020.

41. B. ZYSIAK-CHRIST., Możliwość wykorzystania wytycznych medycyny taktycznej w działaniach o charakterze nadzwyczajnym warunkiem bezpieczeństwa, [w:] Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. Planowanie-reagowanie-infrastruktura krytyczna, red. B. Wiśniewska-Paź, J.Stelmach, Warszawa, 2021, Tom III, s. 237-247

42.  D. Kowalski1, B. ZYSIAK-CHRIST, D. Skalski, K. Brzoskowska1, Sport pływacki w czasach epidemii COVID-19, Scientific Journal of the Military University of Land Forces, AWL Wrocław, 2021

43. ZYSIAK-CHRIST B. Pieczyńska J. Effect of physical Fatigue abd smoking cigarettes on the CPR effectiveness performer by Polish Aarmed for ces solidiers , Disaster and Emergency Medicine Journal 2021

44. Zysiak-Christ B. (red)., Systemy ratownicze a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe”. 
Tom 7, AWL, 2022 Wrocław 

45. Starosolski M, ZYSIAK-CHRIST B, Kalemba A, Kapłan C, Ulbrich K. A Simulation Study Using a Quality Cardiopulmonary Resuscitation Medical Manikin to Evaluate the Effects of Using Personal Protective Equipment on Performance of Emergency Resuscitation by Medical Students from the University of Silesia, Katowice, Poland and Non-Medical Personnel,  Medical Science Monitor,  2022, vol. 28

46. Weronika Brodowska, Beata ZYSIAK-CHRIST, Kacper Podgórski, Elementy medycyny taktycznej wykorzystywane w działaniach służb cywilnych
podczas ataków terrorystycznych w: Systemy ratownicze a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe,  2022, vol. 7 s. 75-88 AWL Wrocław

Certyfikaty, uprawnienia

> Instruktor i Trener Międzynarodowy PP IFCC
> Instruktor WOPR
> Instruktor CLS
>  Ratownik medyczny
> Ratownik wodny
> Ratownik Pola Walki
> Ratownik KPP
> Trener pływania
> Sędzia pływania II klasy
> Instruktor Om Aqua
> Instruktor Fitness
> Instruktor narciarstwa
> Nauczycieli pierwszej pomocy
w jednostkach oświatowych
> Menager
>Coutch
> nauczyciel badawczo-dydaktyczny

etc.

NASZ TEAM

Gwarantujemy fachowość , wiedzę, doświadczenie i profesjonalne podejście do Wszystkich naszych klientów

Grzegorz Christ

SEKRETARZ FIRMY

Aby być dobrym nauczycielem, trenerem obserwatorem i kierownikiem nieustająco poszerzam swoją wiedzę i umiejętności.

Wspólnie z rodziną realizuję swoje marzenia. Wspieram żonę we wszystkich aspektach jej działalności. 
Jestem zapalonym sportsmenem  (jazda na rowerze, bieganie długodystansowe, narty zjazdowe i biegowe,  windsurfing, nurkowanie) Lubię wędrówki piesze po górach. ratownictwo wodne. 

OBECNIE
> Nauczyciel wychowania fizycznego i geografii
> Przewodniczący Gier i Dyscypliny Dolnośląskiego Związku Piłki Ręcznej
> Delegat ZPRP
> Członek Zarządu Dolnośląskiego Związku Piłki Ręcznej
> Sekretarz Firmy
> Nauczyciel pierwszej pomocy
> Członek Dolnośląskiego WOPR
>ratownik KPP > Trener piłki ręcznej >Instruktor lekkoatletyki >Instruktor narciarstwa >Instruktor pływania >Ratownik wodny >Instruktor piłki siatkowej >Instruktor gimnastyki >Instruktor piłki koszykowej
DOŚWIADCZENIE, Odznaczenia
> Odznaczony brązową odznaką PZPR
>Nauczyciel i instruktor
> Sędzia Super Ligi Piłki Ręcznej
>Trener piłki ręcznej
> Ratownik WOPR
>Ratownik KPP
> Instruktor pływania
> Instruktor narciarstwa zjazdowego
> Instruktor piłki siatkowej
> Instruktor piłki koszykowej
> Instruktor gimnastyki sportowej
> Instruktor piłki nożnej
> Kierownik kąpieliska nadmorskiego w Łebie (1998-2001)

Karolina Pawlak

Instruktor aqua fitness

Od dziecka pasjonują mnie sport i aktywny tryb życia. Swoją uwagę skupiam na systematycznym dbaniu o zdrowie psycho-fizyczne. Wyznaję zasadę, że w zdrowym ciele, zdrowy duch.
Ponadto, nieustannie staram się dzielić wiedzą, doświadczeniem i pozytywną energią z innymi ludźmi.
Najbardziej cieszy mnie fakt, że dzięki temu, co robię, pomagam innym w ich dążeniach do polepszenia zdrowia i jakości życia.

OBECNIE
> Instruktor aqua fitness
> Blogerka, twórca bloga Be-hebe Poradnik Młodego Wyglądu o tematyce lifestyle - zdrowie i uroda

Doświadczenie:
> Trener technik relaksacyjnych
> Trener personalny
> Instruktor aqua fitness
> Coach

Kasia Grzanka

Instruktor aqua fitness

Absolwentka AWF we Wrocławiu
Jestem zapaloną sportsmenką (wędrówki po górach, rower, pływanie, fitness)
Jako instruktor dbam, aby moje zajęcia nie tylko były ciekawe i efektywne, ale i przede wszystkim bezpieczne dla uczestników. Swoją postawą motywuje do aktywnej pracy.

OBECNIE
> instruktor aqua ftness w firmie academylife
> firma komputerowa

Doświadczenie:
> Instruktor aqua fitness

JOANNA

Instruktor aqua fitness

Jestem absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Sport od zawsze zajmował wysokie miejsce w moim życiu. Pływać nauczyłam się już jako dziecko i do dziś jest moją ulubioną dyscypliną, którą do dziś z chęcią uprawiam. Stąd narodził się pomysł aby zostać instruktorką aqua fitness. Lubię biegać, również na nartach biegowych, jeździć na nartach zjazdowych. Aktywność fizyczna jest w moim życiu obecna codziennie i łączę ją ze zdrowym i racjonalnym żywieniem.  

Grzegorz Gołczyński

Fizjoterapeuta

Zostałem fizjoterapeutą z powołania. Od najmłodszych lat chciałem pomagać innym. Mogę teraz spełniać swoje marzenia i robić to co sprawia mi ogromna przyjemność i satysfakcję. Do pracy podchodzę bardzo sumiennie ponieważ zdrowie ludzkie jest dla mnie jedną z największych wartości.
Stale doskonale moje umiejętności uzupełniając dotychczasową wiedzę o najnowsze trendy w dziedzinie fizjoterapii, szczególnie jeśli chodzi o ortopedyczną/urazową stronę tego zawodu. Jestem w trakcie kursu „International Academic of Orthopedic Medicine" dzięki któremu zgłębiam tajemnice budowy i funkcji poszczególnych składowych budujących ludzkie ciało i nabywam umiejętności, aby naprawiać to, co uległo dysfunkcji.

Oprócz praktyki zawodowej bardzo lubię aktywnie spędzać uprawiając takie formy ruchu jak: piłka siatkowa, ultimate frisbee, kajakarstwo czy jazda na rowerze.

OBECNIE
> fizjoterapeuta w "Villa Medica" Centrum medycyny i rehabilitacjii
> student wydziału fizjoterapii na AWF Wrocław na ostatnim roku studiów magisterskich

Doświadczenie:
> licencjat fizjoterapii na AWF (19.06.2017)
- Kurst IAOM
> Kurs Kinesio Taping w Kinesio University
> Stabilizacji dolnego odcinka kręgosłupa i podstawy treningu mięśniowego (warsztaty)
> Podstawy OMT wg teorii Kaltenborna Evjenta (wartszaty)
> Stabilizacja obręczy barkowej i podstawy treningu mięśniowego (warsztaty)

GRZEGORZ MAJZEL

Ratownik medyczny

Przygodę z ratownictwem rozpocząłem w Liceum jako wolontariusz w szpitalu.
W służbie zasadniczej po ukończeniu Szkoły Młodszego Specjalisty oraz zdaniu egzaminów w WSOSP w Dęblinie, pełniłem dyżury jako ratownik śmigłowcowy. Od 2007 roku związany jestem z Maltańska Służbą Medyczna w Katowicach, która znacząco wpłyneła na decyzje o zostaniu Ratownikiem Medycznym. Ukończyłem szkolenia organizowane przez Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
od 2010r. jestem członkiem Wojewódzkiej Formacji Obrony Cywilnej.
Jest Instruktorem prowadzącym zajęcia metodą symulacji medycznej kładą nacisk na praktykę zdobytą podczas pracy w Centrum Urazowym, OIOM, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Zespołach Ratownictwa Medycznego.
Obecnie

OBECNIE
> Ratownik medyczny Zespół Interwencji Medycznych
> Członek Stowarzyszenia Służb Mundurowych
> Instruktor Survivalu
> Instruktor Emergency First Response
> Instuktor Obrony Cywilnej
> Oficer Rezerwy.

Doświadczenie:
- Opiekun Koła Symualcji Medycznej w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
- Technik Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
- Wykładowca w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej.
- Absolwent kursów w Wojskowym Instytucie Medycznym
- Trener Symulacji Medycznej „Train the Trainer course (TTT) Medsimlinz”

- Certyfikat Zarządu Głównego Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zakopanem o odbyciu szkolenia w zakresie:
- Kursu alpinistycznego wstępnego
- Kursu Ewakuacji z Kolejek i Konstrukcji
- Szkolenia Lawinowego
- Szkolenia Jaskiniowego

Szymon Czyżewski

Ratownik medyczny

Z wykształcenia ratownik medyczny, z zamiłowania technik elektronik. Absolwent Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych, imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu o specjalności zarządzanie kryzysowe.

Z ratownictwem medycznym jestem związany od roku 2002. Doświadczenie zawodowe zdobywałem m.in. w Zespołach Ratownictwa Medycznego, dyspozytorni medycznej oraz oddziałach szpitalnych
i izbach przyjęć szpitali. W roku 2004 wraz z zespołem zdobyłem mistrzostwo Polski w Ratownictwie Medycznych i Drogowym – Stara Lubownia. Od 2011 r. koordynator bezpieczeństwa pod względem medycznym imprez masowych, w tym o podwyższonym ryzyku odbywających się na terenie obiektu Stadion Wrocław (mecz, koncerty) oraz innych imprez tm.in. sylwester na wrocławskim rynku, Maraton Wrocław, Nocny Wrocław półmaraton, Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016. W ciągu wielu lat byłem sędzia zawodów „Uczę się bezpiecznie żyć”. Byłem autorem i sędzią zadań teleturnieju „Motoklasa” produkowanego przez TVP Wrocław, a także konkursu „Jestem bezpieczny w domu, w szkole i na drodze” (2011-2013) organizowanego przez Dolnośląskie Kuratorium Oświaty. W 2013 roku, zostałem odznaczony przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego, medalem za długoletnią służbę.

OBECNIE
> izba przyjęć szpitala we Wrocławiu;
> szpital w Legnicy
> koordynator bezpieczeństwa pod względem medycznym imprez masowych,

Doświadczenie:
- ratownik medyczny w Zespołach RM, szpitalnych oddziałach
- kierownik dyspozytorni numeru alarmowego 999
- członek Rady ds. rozwoju SWD PRM (System Wspomagania Dowodzenia, Państwowego Ratownictwa Medycznego) przy Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (LPR).
-instruktor pierwszej pomocy i kursów KPP ( od 2003 r.)

Dr n. farm.
Joanna Pieczyńska

Dietetyk

Żywieniem zajmuje się nie tylko zawodowo, ale też naukowo. Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Bromatologii i Dietetyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Jest autorką wielu publikacji z zakresu analizy żywności i żywienia człowieka w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz współautorką poradników dla pacjentów i rodziców Prowadzi również zajęcia dotyczące żywienia człowieka i analizy żywności ze studentami Wydziału Farmacji oraz kierunku Dietetyka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Jest v-ce przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Dietetyki oddziału wrocławskiego. Jako dietetyk zajmuje się pracą z osobami odchudzającymi się, kobietami ciężarnymi oraz walczącymi z niepłodnością, chorymi onkologicznie, osobami ze schorzeniami gastroenterologicznymi i dietozależnymi.

Kontakt: joanna.pieczynska@interia.pl

Dr n.med.
Anna Felińczak

Dietetyk

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Wykładowca, prowadzi wykłady i ćwiczenia ze studentami Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz studentami kierunku dietetyka w Niepublicznej Wyższej Szkole Medycznej we Wrocławiu. Jest także autorem programów zdrowotnych pt: „Rozpoznawanie wczesnych zagrożeń nadwagi i otyłości dzieci w wieku szkolnym miasta Wrocławia” oraz „Redukcja masy ciała poprzez ukierunkowaną i systematyczną aktywność fizyczną” Prowadzi współpracę z Urzędem Miasta Wrocławia w zakresie propagowania wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia, ukierunkowanego na aktywność oraz zdrowe odżywianie, unikanie używek, dbanie o prawidłową masę ciała. Specjalizuje się w terapii żywieniowej chorób cywilizacyjnych, metabolicznych i autoimmunologicznych. Współpracuje z Uniwersytetem Dzieci oraz Sudeckim Uniwersytetem III wieku.prowadząc wykłady dla dzieci z zakresu fizjologii głodu i racjonalnego żywienia. Swoim pacjentom oferuje zawsze zdrową, pyszną i indywidualnie zbilansowaną dietę dostosowaną do stanu zdrowia oraz preferencji żywieniowych