Dlaczego warto rozwijać się z nami

W naszej akademii połączyliśmy potrzebę pomocy innym ze swoją pasją,
która oparta jest na ogromnym doświadczeniu zdobywanym w trakcie nieustannego rozwoju.
Cele i filozofia, które przyjęliśmy na początku naszej drogi,
doprowadziły nas do momentu w którym, możemy być dumni z każdego naszego sukcesu,
jak i naszych klientów.
Rozwój i osiąganie celów mamy we krwi. To siła, która pozwala pokonywać trudności
i z uporem pcha do przodu

Misja i działalność

Najważnieszy jest klient

Priorytetem jest ciągłe popularyzowanie, rozwijanie
i ukazanie korzyści, które może czerpać każdy, kto dołączy do grona naszych klientów, uczestników zajęć, kursów, szkoleń, wyjazdów oraz innych przedsięwzięć

Academy life

Autorskie programy

Tworzymy własne programy treningowe
i szkoleniowe. Duże znaczenie dla naszego działania ma nauczanie i promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia. Efektem jest wiedza i świadomość odbiorców

Beata Zysiak-Christ

WŁAŚCICIELKA FIRMY

Interesuje mnie bezpieczeństwo zdrowotne, publiczne, szeroko pojęte ratownictwo, medycyna taktyczna i ratunkowa, trening, zmiany fizjologiczne oraz wpływ treningu aqua fitness na osoby w różnym wieku, psychologia.
Poszukuję i urozmaicam formy ruchowe
w środowisku naturalnym jakim jest woda.
Od dzieciństwa do dziś jestem sportowo aktywna.
W latach młodzieńczych trenowałam strzelectwo, lekkoatletykę ( biegi na 800m), pływanie
i ratownictwo wodne. Obecnie jestem również zapaloną sportsmenką ( pływanie, nurkowanie, fitness, aqua fitness, rower ratownictwo wodne, narty, bieganie, wędrówki piesze po górach). 
Uważam, że aktywność fizyczna pomaga w rozwoju własnej osobowości, uczy systematyczności, pozwala zwalczyć słabości, rozluźnia i jest ważnym komponentem również dla rozwoju naukowego. 
Aby być dobrym nauczycielem, szkoleniowcem, trenerem i instruktorem, nieustająco poszerzam swoją wiedzę i umiejętności, zdobywając nowe doświadczenia, uprawnienia. 
 

OBECNIE
> Adiunkt na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
> Ratownik medyczny
> Szkoleniowiec, nauczyciel, instruktor, trener pierwszej pomocy
> Członek Rady Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie
> Członek Komisji Kształcenia Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie
>Członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych
> Członek komisji szkoleniowej WOPR
> Instruktor WOPR
> Opiekun Medycznego Cywilno-Wojskowego Koła Naukowego
> Członek Rady Naukowej WOPR
> Wykładowca z uprawnieniami państwowymi do prowadzenia szkoleń z zakresu pierwszej pomocy w jednostkach oświatowych
> Członek Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie
> Trener IFACC >Organizatorka -Przewodnicząca komitetu organizacyjnego i członek komitetu naukowego cyklicznych Konferencji Naukowych na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie pt." Systemy ratownicze a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe".
> Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego cyklicznej Konferencji Naukowej pt "Systemy ratownicze a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe".
> Członek komitetu naukowego cyklicznej konferencji naukowej Systemy ratownicze a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe".
> Przewodnicząca ds. ratowników w Polskim Towarzystwie Ratowników Medycznych
DOŚWIADCZENIE
> Redaktorka naukowa cyklicznych Monografii pt. “ Systemy ratownicze w Polsce a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe”
>Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego i członek Komitetu Naukowego cyklicznych Konferencji naukowych pt." Systemy ratownicze a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe". > Autorka i współautorka publikacji naukowych (dotyczących: ratownictwa, bezpieczeństwa publicznego i zdrowotnego, zmian fizjologicznych podczas i po treningu aqua fitness oraz metod nauczania czynności motorycznych)
> Organizatorka, współorganizatorka, uczestniczka oraz członkini komitetów organizacyjnych konferencji naukowych w Polsce i za granicą
> Trenerka (w latach 2003-2006) pięciokrotnego złotego medalisty Mistrzostw Polski oraz rekordzisty Polski w pływaniu – Pawła Wernera
> Organizatorka Wykładów i Pokazów z ratownictwa w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki
> Opiekun Medycznego Cywilno-Wojskowego Koła Naukowego > Instruktor PP Międzynarodowej Organizacji IFACC
> Trener IFACC
> Asystentka w Katedrze i Zakładzie Pływania AWF we Wrocławiu (2001-2008)
> Wykładowca i Master Trener ( w latach 2007-2016) w szkole Open Mind Health&Fitness Idea
> Prezenterka Konwencji Aqua w Polsce i za granicą ( 2007-2015)
> Kierownik zespołów ratowniczych ( 1999-2004)
> Ratownik medyczny >Ratownik KPP >Ratownik wodny > organizatorka wielu aktywnych wyjazdów szkoleniowych. > couch i menager.

PUBLIKACJE I CERTYFIKATY - SPRAWDŹ WIĘCEJ

Wykaz prac opublikowanych

1. B.Zysiak. Wiedza o technice pływania kraulem na piersiach a szybkość uczenia się. w: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 5. 33-37. 2004

2. B.Zysiak, Iwona Wierzbicka-Damska, Andrzej Samołyk, Danuta Śwarzba. Zdolność
wysiłkowa chłopców w wieku 10-13 lat z rejonu Wrocławia i Raciborza uprawiających
pływanie. Materiały Konferencyjne Wrocław-Srebrna Góra. 2004

3. B.Zysiak. III Memoriał Władka Zarembowicza. Pływanie. 4.8.2004

4. K.Zatoń, A.Kwaśna, M.Chrobot, B.Zysiak. Influence of body buoyancy on the results
achieved by 11-jear-old children training swimming. Scientific Management of hogh
performance athletes training. Vilnius. 2005.

5. M.Kałwa, B.Zysiak, K.Zatoń. Changes in the effort capacity of the women participating in
the aqua-aerobic workout.
Materiały Konferencyjne. Grodno. 63-66. 2005.

6. Beata Zysiak, Małgorzata Kałwa, Iwona Wierzbicka-Damska, Eugenia Murawska-
Ciałowicz. Wpływ aqua – aerobiku na gospodarkę lipidową kobiet. (KONFERENCJA
RADOM

7. B. Zysiak, M. Kałwa, K. Zatoń. (Zmiany poziomu zdolności
wysiłkowej u kobiet uczęszczających na aqua-aerobic) Title of the presentation Changes
In the of psyhical of females participating In Aqua-aerobic . 8th Internalional Sports
Science Conference . Vilnius, 25-26 February 2005

8. M.Kałwa, B.Zysiak,E.Murawska-Cialowicz,I.Wierzbicka-Damska, K.Zatoń, W.Błach.
Use of Rhytmic Water Weight Training in the Prophylaxis of Cardiovascular System^S
Diseases Polish J.Environ.Stud.Vol.15.
1190-1193. 2006
(Zastosowanie rytmicznych ćwiczeń siłowych w wodzie w profilaktyce chorób układu
krążenia- KONFERENCJA Nałęczów)

9. K. Zatoń, M.Chrobot, A.Kwaśna, B. Zysiak. Poziom inteligencji a skuteczność osiągania
celów lekcji w procesie nauczania-uczenia się pływania. III Międzynarodowe Sympozjum
Czynniki Determinujące efektywność treningu pływackiego oraz procesu uczenia się i
nauczania pływania. 2006.

10. B. Zysiak. Paweł Werner. Pływanie . 4. 44.2006.

11. B.Zysiak. Ratowanie tonących za pomocą deski ratunkowej. Wychowanie Fizyczne i
Zdrowotne. 4. 2006.

12. A. Kwaśna, K.Zatoń, M.Chrobot, B.Zysiak. Influence of body ouoyancy on the results
achieved by children training swimming.
SportoMokslas. 3. 2006.

13. BEATA ZYSIAK-CHRIST, Grzegorz Konieczny. Prowadzenie zajęć aqua fitness w
aspekcie ich bezpieczeństwa. Materiału konferencyjne. Korbielów 2009

14. B. ZYSIAK-CHRIST. Wpływ koordynacji ruchowej na skuteczność nauczania czynności
motorycznych metodą syntetyczną.Materiały konferencyjne 2009.

15. B. Zysiak-Christ, A.Figurska, I.Stasikowska „Metodyczne podstawy aqua fitness”
Książka 2010.

16. K.Zatoń, M.Chrobot, A.Kwaśna, B. Zysiak.,”Level of intelligence and effectiveness of
lesson aims accomplishment In the swimming teaching learning proces
”,
Źródło: W: State, prospekt and development of rescue, psyhical culture and
sport In the XXXI century .
2013/06, 25-32.

17. B. ZYSIAK-CHRIST., T. Smal. „Systemy ratownicze w Polsce a bezpieczeństwo cywilne
i wojskowe”, WSOWL, Wrocław 2015 (Monografia wieloautorska)

18. B. ZYSIAK-CHRIST., A. Zielichowski, Ewakuacja rannego z pola walki, w: Systemy
ratownicze w Polsce a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe”, WSOWL, Wrocław 2015,
51-63.

19. B. ZYSIAK-CHRIST., Dorota Zyśko., Wiedza na temat udzielania pierwszej pomocy w
oparzeniach u osób niezwiązanych zawodowo ze służbą zdrowia., w: Systemy
ratownicze w Polsce a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe”, WSOWL, Wrocław 2015,
165-173.

20. J. Kleszczyński, J. Smereka., B. ZYSIAK-CHRIST, II tom„ Systemy ratownicze w Polsce
a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe”. DIL, Wrocław, 2016. Materiał pokonferencyjny

21. J. Smereka, J. Kleszczyński, B. ZYSIAK-CHRIST,. Resuscytacja krążeniowo-
odcechowana etapie przedszpitalnym w świetle wytycznych ERC 2015 w: II tom„
Systemy ratownicze w Polsce a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe”. DIL, Wrocław,
2016, 193- 214.

22. M. Kopczewski., B. ZYSIAK-CHRIST, Metodyczno- ratownicze zabezpieczenie imprez
masowych, w: II tom„ Systemy ratownicze w Polsce a bezpieczeństwo cywilne
i wojskowe”. DIL, Wrocław, 2016, 215- 225.

23. J. Smereka., B. ZYSIAK-CHRIST, Systemy ratownicze w Polsce a bezpieczeństwo
cywilne i wojskowe”. III Tom Wrocław, 2017 (Monografia wieloautorska).

24. B. ZYSIAK-CHRIST, K. Jasnowska., Rola edukacji w zakresie pierwszej pomocy a
wpływ na bezpieczeństwo państwa w: III tom„ Systemy ratownicze
w Polsce a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe”. Wrocław, 2017, 219- 234.

25. B. ZYSIAK-CHRIST, M. Kopczewski.K. Małyszczak., Schorzenia psychiczne osób
poszkodowanych i ich wpływ na bezpieczeństwo działań ratowniczych w: III tom„
Systemy ratownicze w Polsce a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe”. Wrocław, 2017,
245- 261.

26.B. ZYSIAK-CHRIST, J. SMEREKA., Systemy ratownicze w Polsce a
bezpieczeństwo cywilne i wojskowe”. IV Tom Wrocław, 2018 .

27. B. ZYSIAK-CHRIST, A. RACZYŃSKI., Bezpieczeństwo publiczne a zdarzenia masowe.
Podstawowe zadania w czasie wykonywania przez ratowników czynności związanych z
segregacją medyczną. [w:] IV tom„ Systemy ratownicze w Polsce a bezpieczeństwo
cywilne i wojskowe”. Wrocław, 2018, 53-79.

28. B. ZYSIAK-CHRIST., Rola Pozarządowych Organizacji w Systemie Bezpieczeństwa
Publicznego, w: Edukacja warunkiem bezpieczeństwa w XXI w. – sektory infrastruktury
krytycznej i ich zagrożenia. w: Kopczewski M, Sienkiewicz Dariusz., Centrum Szkolenia
Sił Powietrznych, Koszalin 2018.

29. B. ZYSIAK-CHRIST., Bezpieczeństwo ratowników wodnych i osób przebywających na kąpieliskach nadmorskich w sezonie letnim, w: Instytucje Edukacyjne-Bezpieczeństwo-Edukacja-aspekty prawne, społeczne,edukacyjne i zdrowotne, (red) Barbara Wiśniewska-Paź, Toruń, 2018.

30. B. ZYSIAK-CHRIST., Skuteczność resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez podchorążych po działaniach o charakterze taktycznym, Emergency Medical Service. Ratownictwo Medyczne.2019; 6. 7-18.

Certyfikaty, uprawnienia

> Instruktor i Trener Międzynarodowy PP IFCC, EFR

> Instruktor WOPR

> Ratownik medyczny
> Ratownik wodny

> Ratownik Pola Walki

> Ratownik KPP

> Trener pływania II klasy

> Sędzia pływania II klasy

> Instruktor Om Aqua

> Instruktor Fitness

> Instruktor narciarstwa rekreacyjnego.

> Nauczycieli pierwszej pomocy w jednostkach oświatowych

> Menager

>Coutch

NASZ TEAM

Gwarantujemy fachowość , wiedzę, doświadczenie i profesjonalne podejście do Wszystkich naszych klientów

Grzegorz Christ

SEKRETARZ FIRMY

Aby być dobrym nauczycielem, trenerem i instruktorem nieustająco poszerzam swoją wiedzę i umiejętności.

Wspólnie z rodziną realizuję swoje marzenia. Wspieram żonę we wszystkich aspektach jej działalności.
Jestem zapalonym sportsmenem (rower, ratownictwo wodne, narty zjazdowe
i biegowe, bieganie, windsurfing, nurkowanie, wędrówki piesze po górach, )

OBECNIE
> Nauczyciel wychowania fizycznego w Sportowej Szkole Podstawowej 72
> Przewodniczący Gier i Dyscypliny Dolnośląskiego Związku Piłki Ręcznej
> Sędzia Super Ligi Piłki Ręcznej
> Członek Zarządu Dolnośląskiego Związku Piłki Ręcznej
> Sekretarz Firmy
> Nauczyciel pierwszej pomocy
> Członek Dolnośląskiego WOPR
> Trener piłki ręcznej
DOŚWIADCZENIE
> Trener piłki ręcznej
> Ratownik WOPR
> Instruktor pływania
> Instruktor narciarstwa zjazdowego
> Instruktor piłki siatkowej
> Instruktor piłki koszykowej
> Instruktor gimnastyki sportowej
> Instruktor piłki nożnej
> Kierownik kąpieliska nadmorskiego w Łebie (1998-2001)

Karolina Pawlak

Instruktor aqua fitness

Od dziecka pasjonują mnie sport i aktywny tryb życia. Swoją uwagę skupiam na systematycznym dbaniu o zdrowie psycho-fizyczne. Wyznaję zasadę, że w zdrowym ciele, zdrowy duch.
Ponadto, nieustannie staram się dzielić wiedzą, doświadczeniem i pozytywną energią z innymi ludźmi.
Najbardziej cieszy mnie fakt, że dzięki temu, co robię, pomagam innym w ich dążeniach do polepszenia zdrowia i jakości życia.

OBECNIE
> Instruktor aqua fitness
> Blogerka, twórca bloga Be-hebe Poradnik Młodego Wyglądu o tematyce lifestyle - zdrowie i uroda

Doświadczenie:
> Trener technik relaksacyjnych
> Trener personalny
> Instruktor aqua fitness
> Coach

Kasia Grzanka

Instruktor aqua fitness

Absolwentka AWF we Wrocławiu
Jestem zapaloną sportsmenką (wędrówki po górach, rower, pływanie, fitness)
Jako instruktor dbam, aby moje zajęcia nie tylko były ciekawe i efektywne, ale i przede wszystkim bezpieczne dla uczestników. Swoją postawą motywuje do aktywnej pracy.

OBECNIE
> instruktor aqua ftness w firmie academylife
> firma komputerowa

Doświadczenie:
> Instruktor aqua fitness

KAMILA RYDZ

Instruktor aqua fitness

Sport od zawsze zajmował wysokie miejsce w moim życiu. Pływać nauczyłam się już jako dziecko i do dziś jest moją ulubioną dyscypliną, którą do dziś uprawiam. Stąd narodził się pomysł aby zostać instruktorką aqua fitness. Dodatkowo uwielbiam biegać i jest to równiez mój systematycznie uprawiany sport. Aktywność fizyczna jest w moim życiu obecna codziennie i łączę ją ze zdrowym i racjonalnym żywieniem. To też moja pasja. Ukończyłam Akademię Dietetyki we Wrocławiu. Obecnie jestem na ostatnim roku studiów magisterskich na kierunku Żywienie i suplementacja w sporcie na AWF we Wrocławiu  i rozpoczynam pierwszy rok na kierunku Dietetyka na UM we Wrocławiu. Układam plany żywieniowe, a także prowadzę konsultacje i porady dietetyczne. Służę pomocą. 

Grzegorz Gołczyński

Fizjoterapeuta

Zostałem fizjoterapeutą z powołania. Od najmłodszych lat chciałem pomagać innym. Mogę teraz spełniać swoje marzenia i robić to co sprawia mi ogromna przyjemność i satysfakcję. Do pracy podchodzę bardzo sumiennie ponieważ zdrowie ludzkie jest dla mnie jedną z największych wartości.
Stale doskonale moje umiejętności uzupełniając dotychczasową wiedzę o najnowsze trendy w dziedzinie fizjoterapii, szczególnie jeśli chodzi o ortopedyczną/urazową stronę tego zawodu. Jestem w trakcie kursu „International Academic of Orthopedic Medicine" dzięki któremu zgłębiam tajemnice budowy i funkcji poszczególnych składowych budujących ludzkie ciało i nabywam umiejętności, aby naprawiać to, co uległo dysfunkcji.

Oprócz praktyki zawodowej bardzo lubię aktywnie spędzać uprawiając takie formy ruchu jak: piłka siatkowa, ultimate frisbee, kajakarstwo czy jazda na rowerze.

OBECNIE
> fizjoterapeuta w "Villa Medica" Centrum medycyny i rehabilitacjii
> student wydziału fizjoterapii na AWF Wrocław na ostatnim roku studiów magisterskich

Doświadczenie:
> licencjat fizjoterapii na AWF (19.06.2017)
- Kurst IAOM
> Kurs Kinesio Taping w Kinesio University
> Stabilizacji dolnego odcinka kręgosłupa i podstawy treningu mięśniowego (warsztaty)
> Podstawy OMT wg teorii Kaltenborna Evjenta (wartszaty)
> Stabilizacja obręczy barkowej i podstawy treningu mięśniowego (warsztaty)

Dr n. farm.
Joanna Pieczyńska

Dietetyk

Żywieniem zajmuje się nie tylko zawodowo, ale też naukowo. Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Bromatologii i Dietetyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Jest autorką wielu publikacji z zakresu analizy żywności i żywienia człowieka w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz współautorką poradników dla pacjentów i rodziców Prowadzi również zajęcia dotyczące żywienia człowieka i analizy żywności ze studentami Wydziału Farmacji oraz kierunku Dietetyka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Jest v-ce przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Dietetyki oddziału wrocławskiego. Jako dietetyk zajmuje się pracą z osobami odchudzającymi się, kobietami ciężarnymi oraz walczącymi z niepłodnością, chorymi onkologicznie, osobami ze schorzeniami gastroenterologicznymi i dietozależnymi.

Kontakt: joanna.pieczynska@interia.pl

Dr n.med.
Anna Felińczak

Dietetyk

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Wykładowca, prowadzi wykłady i ćwiczenia ze studentami Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz studentami kierunku dietetyka w Niepublicznej Wyższej Szkole Medycznej we Wrocławiu. Jest także autorem programów zdrowotnych pt: „Rozpoznawanie wczesnych zagrożeń nadwagi i otyłości dzieci w wieku szkolnym miasta Wrocławia” oraz „Redukcja masy ciała poprzez ukierunkowaną i systematyczną aktywność fizyczną” Prowadzi współpracę z Urzędem Miasta Wrocławia w zakresie propagowania wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia, ukierunkowanego na aktywność oraz zdrowe odżywianie, unikanie używek, dbanie o prawidłową masę ciała. Specjalizuje się w terapii żywieniowej chorób cywilizacyjnych, metabolicznych i autoimmunologicznych. Współpracuje z Uniwersytetem Dzieci oraz Sudeckim Uniwersytetem III wieku.prowadząc wykłady dla dzieci z zakresu fizjologii głodu i racjonalnego żywienia. Swoim pacjentom oferuje zawsze zdrową, pyszną i indywidualnie zbilansowaną dietę dostosowaną do stanu zdrowia oraz preferencji żywieniowych