KURSY
INSTRUKTORSKIE

Kursy instruktorskie Aqua fitness

Zostań instruktorem Aqua fitness

Kurs Aqua Basic

To dwudniowe szkolenie, którego celem jest zaznajomienie się z metodyką prowadzenia zajęć w środowisku wodnym.
Szkolenie składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych.
Tematyka kursu opiera się na zapoznaniu i zrozumieniu działania środowiska wodnego na organizm człowieka, krokami podstawowymi wykorzystywanymi podczas zajęć oraz zasadami ich modyfikacji, metodyką prowadzenia zajęć, układaniem prawidłowej jednostki treningowej, możliwościami sprzętowymi.

Dla kogo jest przeznaczone
W szkoleniu może brać udział każda pełnoletnia osoba, która pragnie prowadzić profesjonalne, na wysokim poziomie zajęcia Adua fitness.
Wskazane aby w szkoleniu brały udział osoby, które znają podstawy anatomii i fizjologii oraz były oswojone ze środowiskiem wodnym.

Tematyka szkolenia

– podstawowe wiadomości z zakresu anatomii i fizjologii wysiłku
– specyfika środowiska wodnego
– oddziaływanie treningu w wodzie na organizm ludzki
– podstawowe kroki stosowane w zajęciach Aqua fitness
– zastosowanie podstawowych kroków w wodzie płytkiej i głębokiej
– zasady planowania zajęć
– zasady modyfikacji i łączenia ćwiczeń
– muzyka wykorzystywana podczas zajęć
– rodzaje treningu Aqua fitness
-sprzęt do zajęć
zasady bezpieczeństwa

koszt kursu 550 zł

W cenę kursu wliczone są:
– Zajęcia teoretyczne i praktyczne
– Egzaminy teoretyczny i praktyczny
– Wydanie dokumentów (zaświadczenie, certyfikat)
– Basen
– Ubezpieczenie uczestników

Kursy Uzupełniające

AQUA ADVANCE

Szkolenie zaawansowane. Skierowane dla osób, które posiadają instruktora Aqua fitness, a przede wszystkim doświadczenie w prowadzeniu zajęć. Szkolenie ma na celu zapoznanie się z różnymi  rodzajami treningów Aqua fitness

AQUA PREGNANCY

Szkolenie dla osób posiadających instruktora Aqua fitness oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć. Ma ono na celu zaznajomienie z metodycznym prowadzeniem zajęć z kobietami w ciąży.

AQUA SENIOR

Szkolenie przeznaczone dla instruktorów aqua fitness, którzy chcą poznać główne założenia prowadzenia zajęć dla seniorów i osób starszych.
Wykłady i zajęcia praktyczne pozwolą na zagłębienie wiedzy dotyczącej fizjologii organizmu oraz specyfiki ćwiczeń związanych z różnymi schorzeniami oraz samą istotą treningu aqua fitness.

AQUA WARSZTATY SPRZĘTOWE

Skierowane dla osób, które posiadają instruktora Aqua fitness, a przede wszystkim doświadczenie w prowadzeniu zajęć. Szkolenie ma na celu zapoznanie się z różnymi  rodzajami sprzętu i tworzenia treningów przy ich wykorzystaniu sprzętu treningów.