AQUAFITNESS DLA KAŻDEGO
Slider

WYSZUKAJ

KATEGORIE

NOWE INFORMACJE

CO NOWEGO ?
Już niebawem rozpoczynamy eventy aquafitness...
JAK ĆWICZYĆ DOBRZE ?
Przeczytaj, zanim podejmiesz trening...

PANOWIE NA START !!
Seniorzy, czas na trening przed zimowym sezonem...

STUDENCI PRZED SESJĄ
Dla studentów przygotowaliśmy trening wzmacniający...

POWRÓT DO FORMY PO CIĄŻY
Zapraszamy Panie, które nie mogą się zebrać po ciąży...

ZDROWIE, FORMA, SUKCES

REGULAMIN ZAJĘĆ

Academylife

REGULAMIN UDZIAŁU W ZAJĘCIACH AQUA FITNESS
WPŁATA ZA ZAJĘCIA I UDZIAŁ W NICH JEST RÓWNOZNACZNA ZE ZNAJOMOŚCIĄ I AKCEPTACJĄ PONIŻSZEGO
REGULAMINU

Warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez firmę AQUAFIT

1. Dokonanie wpłaty we wskazanym terminie (ostatni tydzień każdego miesiąca). Jest to równoznaczne
z rezerwacją miejsca na kolejny miesiąc (deklaracja kontynuowania uczestnictwa u prowadzącego);
2. Wpłaty dokonujemy na konto firmowe podane na stronie internetowej ewentualnie gotówką;
w ostatnim tygodniu bieżącego miesiąca. Nie wpłacenie w terminie, nie zapewnia miejsca na następny
miesiąc;
3. Karnet wykupowany w drugim tygodniu miesiąca liczony jest normalnie (nie odliczamy zajęć, które
przepadły w pierwszym tygodniu). Nie dotyczy to nowych klientów;
4. Zgłoszenie (sms lub mailem) co najmniej dwa dni przed terminem zajęć swojej nieobecności.
Upoważni to (po uzgodnieniu terminu) do odrobienia zajęć w innym terminie danego miesiąca;
W przypadku nie zgłoszenia nieobecności zajęcia przepadają!!!
5. Przestrzeganie dni i godzin zajęć oraz przychodzenie na nie przynajmniej 15 minut przed ich
rozpoczęciem (związane jest to z organizacją zajęć). Dotyczy to w szczególności osób posiadających
karty: Benefit Systems, OK System, FitFlex, FitProfit;
6. Osoby posiadające w. w karty wpłacają na pierwszych zajęciach,(osobiście) kaucję zwrotną.
Z każdej nieusprawiedliwionej nieobecności z kaucji przepada 20zł;
7. Zajęcia prowadzi instruktor uprawniony do prowadzenia zajęć. Należy stosować się do jego poleceń;
8. Zapoznanie się z przeciwwskazaniami i wskazaniami do udziału w zajęciach. Informacje te znajdują
się na stronie internetowej firmy. Można również otrzymać je do wglądu od prowadzącego zajęcia;
9. Informowanie o przebytych chorobach lub trwających stanach zdrowotnych;
10. Zapoznanie się i respektowanie regulaminu obiektu, na którym odbywają się zajęcia;
10. W przypadku osób po przebytych urazach, wypadkach, operacjach, kobiet w ciąży, seniorów
dostarczenie zaświadczenia lekarskiego zezwalającego na udział w zajęciach;
11. Zajęcia aqua fitness trwają 45-50 minut (wynika to z fizjologicznych zmian w organizmie przy tego
rodzaju wysiłkach);
12. Jeśli zajęcia odbywają się w miejscach, w których rozpoczęcie ich zaczyna się o pełnych godzinach,
uczestnicy mają prawo przebywać w niecce basenowej do zakończenia pełnej godziny (suma
60minut). Na obiektach, na których zajęcia rozpoczynają się nie o pełnych godzinach uczestnicy,
mogą przebywać tylko do zakończenia zajęć.
Zabronione jest
1.Posiadanie przy sobie podczas ćwiczeń biżuterii w postaci długich kolczyków, zegarków, bransolet,
pierścionków i innych tego rodzaju rzeczy;
2. Przychodzenie na zajęcia po spożyciu alkoholu, środków psychotropowych oraz innych środków
powodujących obniżenie sprawności psychoruchowej.
Firma nie ponosi odpowiedzialności za:
1.Nieszczęśliwe wypadki na obiekcie;
2.Wynikłe z niepoinformowania o stanie zdrowia komplikacje;
3. Zaginione lub zniszczone mienie uczestników.
Firma zastrzega sobie
1 Nie przyjęcie na zajęcia osoby, która nie wniosła opłaty za zajęcia wg. ustalonych zasad;
2. Nie przyjęcie osoby, która spóźniła się na rozpoczęte już zajęcia 10 minut;
3. Prawo do odwołania zajęć w przypadku małej ilości osób (mniej niż 5) oraz
z przyczyn technicznych obiektu, na którym odbywają się zajęcia. Gwarantujemy wówczas zwrot
gotówki. Za zgodą uczestnika firma może potraktować w/w wpłatę jak opłatę za takie same zajęcia
odbyte w innym terminie;
4. Prawo do zmiany instruktora oraz likwidacji grup, w których zapisanych jest poniżej 8 osób.